Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek děti do 15 let 15 Kč/rok
Registrační poplatek ostatní 30 Kč/rok
Jednorázová výpůjčka 10 Kč/1 ks
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10/15 Kč
2. upomínka 15/20 Kč
3. upomínka 25/30 Kč
Ztráta dokumentu cena dokumentu
+ 20 Kč
Tisk a kopírování
Tisk z počítače 1 strana černobíle/barevně 2/20 Kč
Kopírování z počítače 1 strana černobíle/barevně 2/20 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.